78740 PREVENTOL ON extra

Chemický vzorec produktu: C12H9Na0.4H20

Chemické označení: Natrium-2-fenylfenolát s cca 4 mo. krystalické vody

Užití

K výrobě desinfekčních prostředků

Konzervační prostředek pro následující průmyslové oblasti: kůže, klihy a lepidla, chladící maziva, výroba papíru a textilu

Konzervace citrusových plodů ve slupce

V oblasti zpracování dřeva pro zamezení zmodrání nařezaného dřeva

Rozsah užití 

Ke konzervaci produktů, které obsahují vodu, např. klihy, disperzní lepidla, zahušťovací roztoky, do aditiva betonu, plnící suspenze, keramické lazury, politury, voskové emulze apod.

Jako konzervační prostředek pro kožařský průmysl

Pro antibakteriální ochranu vláknin a textilu

Jako účinná složka desinfekčních prostředků

Pro výrobu formulí přenašečů barviv

Pro výrobu aditiv umělých hmot a tepelných stabilizátorů

Popis produktu

bílé až slabě žluté šupiny

Údaje o produktu

Hustota 1.3g/cm3
Sypná hmotnost ca 500-550kg/m3
Rozpustnost (20st.Celsia) v etanolu 2000g/litr
Rozpustnost (20st.Celsia)v isopropanolu 1500g/litr
Rozpustnost (20st.Celsia) ve vodě 1200g/litr ( při 25st.Celsia)
pH hodnota (2%roztok ve vodě) 11,1-11.8
Stabilní pásmo do pH 14
Skladovatelnost minimálně 2 roky při vyloučení přítomnosti vlhka a světla
Toxicita málo toxická látka

Skladování

Při odpovídajícím skladování a v uzavřené originální nádobě minimálně 2 roky

Rozsah používání

Preventol ON extra je natriová sůl Preventolu O extra a může být považována za vodou dobře rozpustnou formulaci Preventolu O extra. Právě tato vlastnost – dobrá rozpustnost ve vodě – otevírají tomuto produktu oblasti použití,pro které by byl Preventol O extra bez dalšího upravení nepoužitelný.

Rozsah použitelnosti Preventolu ON extra odpovídá přirozeně rozsahu použití Preventolu O extra a zahrnuje bakterie,kvasinky,plísně. Celkově se otevírají Preventolu ON extra – jako konzervačnímu  a desinfekčnímu prostředku mnohé oblasti použití,poněvadž jeho základní vlastnosti jsou v porovnání s jinými fenolovými látkami zvláště výhodné. Jsou to zejména:

  • nízká toxicita
  • dobrá snášenlivost s kůží
  • biologicky odbouratelné

Základní dávkování produktu

Oblast použití Účel použití Základní dávkování
Desinfekční koncentráty   15-25%
Desinfekční prostředky v koncentraci pro použití   0.12-0.25%
Vodní roztoky desinfekční   0.5-2.0%
Maziva pro ochlazování konzervace 0.15-0.30%
Čistění systémů v kovodělném průmyslu desinfekce 0.50-1.00%
Chromová kůže konzervace 0.20-0.30%
Hotová kůže odolnost vůči plísni 0.50-1,0% ve vodě
Kostní klihy konzervace 0.20-0.40%
Želatina   0.15-0.35%
Vaječné klihové roztoky   0.35-0.50%
Škrobové klihy, tekuté   0.15-0.30%
Škrobové klihy pevné   0.20-1.5%
Diskařská zahuštovadla  suchá   2.-3%
Celulóza, lepidla, zahušťovadla tekutá   0.05-0.15%
Plnivé, suspenze pro papírenský průmysl, natírací masy   0.07-0.10%
Preparáty obsahující kasein   0.10-0.25%
Bavlna   ochrana proti napadení plísní     0.5%
vlna   0.50-1.0%
Popruhy, požárnické hadice   0.20-1.0%
Zvlhčovače příze   0.05-0.10%
Apretury   0.07-0.15%
Vyvíječe citrusových šťav ochrana proti plísním 0.10-0.20g/m2
Citrusové šťávy konzervace ve slupkách 0.15-1.3% v ponořovací lázni s hexametylentetraminem ve voskové emulzi
politury, voskové emulze konzervace 0.20-0.30%
keramické glazury konzervace 0.10-0.25%
oleje na podlahy antimikrobiologická ochrana 1.0-5,0%
vzduchové olejové filtry   2.0-5.0%
Mýdelné roztoky konzervace 0.1-0.2%

Bezpečnost při práci

Preventol ON extra je prvná látka, která se nesmí dostat do přímého kontaktu s kůží a jehož prach nesmí být vdechován. Je nutné zachovat základní bezpečnostní pravidla pro práci s chemikáliemi, tzn. nošení ochranných brýlí, rukavic a masky proti prachu. Pokud se produkt dostane do kontaktu s kůží, okamžitě ji omyjte vodou a mýdlem, při zasažení očí oči okamžitě vypláchněte množstvím vody. Při přetrvajícím podráždění vyhledejte lékaře. Zašpiněné a prosycené oděvy okamžitě vyměňte!

R věty:22-37-38-41-50

S věty: 22-26-61

Nutnost označení:    Xn zdraví škodlivá látka

                               N  látka nebezpečná pro životní prostředí