AQUAZOL

Aquazol® je vodou rozpustná umělá pryskyřice, která se podobně jako arabská guma nebo celulózový klih používá k upevňování nebo jako pojivo u retuší. Mimořádně dobře se s ní pracuje při řešení problémů s plátkovým zlatem. V nejnovější odborné literatuře k restaurování se poukazuje na přednosti tohoto nového produktu. Oceňován je zejména fakt, že se s vodným roztokem této pryskyřice pracuje velmi úsporně a příjemně. Aquazol® se dodává ve dvou různých viskozitách.

Poly(2-etyl2-oxazolin) AQUAZOL®

CAS-Nr: 25805-17-8

Acquazol

Produkt Molekulární váha Polydisperzní rozsah Kinematická viskozita
63902 Aquazol®200 200,00 3 – 4 18 – 24  cSt
63905 Aquazol®500 500,00 3 – 4 60 – 80 cSt

Základní data

 

Vzhled Pevná látka, bílá
Hustota 1,14
pH hodnota vodného roztoku neutrální
Rozpustnost Ve vodě a organických rozpouštědlech
Teplota skelného přechodu 70°C (154°F)
Viskozita taveniny (200°C) 130 sekund – 1 shear rate,400,000CPS (mPa.s)
Index lomu 1.52
Rozklad ˃ 380°C

Rozpustnost Aquazolu® v různých rozpouštědlech

 

Rozpustnost cal/cm3 Rozpouštědlo Rozpustnost * Aquazolu®
7,0 n-pentan P
8,9 toluen P
9,3 metyletylketon S
9,7 metylenchlorid S
9,9 aceton S
12,0 propylenchlorid S
12,7 etanol S
14,5 metanol S
23,4 voda S

 

Použití a ceny

Aquazol je rozpustný ve vodě a jiných polárních rozpouštědlech, jako je etanol, metanol, nebo metyletylketon. Díky svým termoplastickým vlastnostem se může používat jako lepidlo aktivované teplem ( při cca 55°C). Tavný rozsah leží mezi 110-120°C.

Vlastnosti Aquazolu v oblasti restaurování jsou převážně hodnoceny pozitivně. Používá se  úspěšně pro upevnění vrstvy malby, jako materiál na tmelení, jako náhražka kožního klihu při doplňování  polimentu při zlacení na vysoký lesk. Dále se používá jako doublovací materiál, jako retušovací medium a náhrada za akvarelové barvy. Protože lom světla Aquazolu je podobný lomu světla skla, je tato pryskyřice vhodná i pro restaurování skla a malby na skle .[1]

Aquazol je stabilní ve slabých kyselinách a zásadách, proti silným kyselinám a zásadám není odolný. Protože je hygroskopický, musí se uchovávat v suchu a dobře uzavřených nádobách. Aquazol je bezbarvý až lehce žlutavý, na světle stabilní. I v zestárlém stavu zůstává rozpustný – ztrácí však časem svou lepivou sílu.

Veškeré uvedené ceny jsou pouze orientační – aktuální cenovou nabídku Vám obratem zašleme na základě Vaší poptávky na telefonu +420 602 537 463 nebo mailu artprotect@email.cz.

63902 001 Aquazol 200 100g 360,00
63902 100 Aquazol 200 1000g 3.120,00
63905 001 Aquazol 500 100g 360,00
63905 100 Aquazol 500 1000g 3.120,00

[1] Strähle, Birgit: Aquazol semestrální práce z chemie na FH Köln, duben 2005