Beva

beva

Pokud by jste si mysleli, že rodina Bergrova spí na vavřínech, žili by jste v omylu. U Bergrů v Americe se furt něco děje. Jejich novinky se jmenují  BEVA®Artist Gesso , BEVA® IsolierFirnis a BEVA® TEX  a tady jsou:

BEVA®Artist Gesso , BEVA® IsolierFirnis a BEVA® TEX

Nový pružný základ, neboli grund neboli gesso, který můžete aplikovat na všechny druhy podkladů. Protože je toto gesso pružné a je schopné kopírovat  pohyb podkladu, řeší tím jeden z prastarých problémů v oblasti restaurování. Technicky vzato se jedná o směs inertních plniv s osvědčenými pryskyřicemi, které tvoří základ BEVA produktů, a které jsou  stabilní  a odolné vůči oxidaci a působení UV. Bílé gesso je sice  velmi stabilní a drží na všech podkladech, ale pokud by to situace vyžadovala, pak se dá  odstranit buď působením tepla, nebo chemickou cestou ( Shellsol®T). Dodává  se sice v bílé barvě, ale dá se pigmenty obarvit, dá se přebrušovat, přeleštit, samozřejmě že se dá zejména pojednat všemi malířskými prostředky, ale mimo jiné se dá i pozlacovat.

 

BEVA ® IsolierFirnis

Ochranný firnis na  retušovaná místa před tím, než začnete nanášet závěrečný lak či firnis. Dá se nanášet štětcem, dá se aplikovat nástřikem, pokud je rozsah retuší poněkud značný…… Chemicky vzato je firnis směsí PVA pryskyřic a rychle se odpařujících rozpouštědel .Obsahuje aromáty. Po nanesení se dá  přefirnisovat například Paraloidem nebo  firnisem  z Regalite® – tu (staré dobré Regalrezy) a čímkoliv, co vyžaduje samo dílo.

BEVA® TEX 371 Film

Polyesterová tkanina ,se strukturou lněného plátna ( ne nepodobná ecru), po jedné straně opatřena filmem Bevy. Pro všechny,kteří rádi pracují s transaprentními filmy od Bevy: je to to samé, stejně se s tím pracuje, jen to není průhledné a zezadu to vypadá jako portrétové plátno.

BEVA®D8 Dispersion

Vodná disperze převážně etylenvinylacetátu, který je emulgován v těkavám prostředku. Deisperze bezezbytku vysychá a vytváří čirý, vodou nerozpustný film.

Poslední jmenovaná záležitost samozřejmě novinkou není, ale protože v posledním katalogu uvedena nebyla, tak se to snažím napravit. Není tam ani oblíbený produkt restaurátorů , který Bergrovi sice nevyrábí, ale má ho po kapsách nejeden restaurátor  s jejich produkty pracující…. To se vezme takhle zbytek Bevy,promne se v kapse  v poměru 1:2 s trochou champangské nebo boloňské křídy, podle potřeby se obarví pigmentem a občas přiředí trochou ředidla. No a pak máte cca 20 minut čas než to úplně vytuhne a pracujte rychle,protože se ten tmel špatně  poté opracovává. Říká se tomu bevakitt. V Německu. Ochrannou známku to zatím nemá, ale kdo ví co budu psát do dalšího katalogu. Minimálně dost lidí o tom ví……

Obraťme list

BEVA®371

Když tak někdy kráčím hřbitovem v mé rodné vísce, abych vzdal holt svým rodičům a babičce Amálii, míjím pomníky řídících učitelů ve výslužbě,radů,přísedících,vyšších finančních kontrolorů a říkám si, že mi tam jednou napíšou – to je ten co dovezl do republiky v roce 1992 první Bevu. Takže letos je to naše společná  24. sezóna.

Beva 371®/Lascaux 375  hotový 40% roztok

Použití

1.Příprava lepidla

Z nepoužité dózy litrového balení produktu odebereme asi 1/8,tj. 125ml obsahu a toto množství nahradíme zhruba stejným množstvím aromatického rozpouštědla nebo xylénu( zpomaluje schnutí),resp.směsí obou prostředků čímž se získá 37% roztok Bevy/Lascaux.Takto připravenou dózu zakryjeme ale neuzavřeme.Umístíme ji ve vodní lázni a zahříváme tak dlouho,až je roztok tekoucí a čirý.Produkt občas promícháme.

V této podobě je Beva/Lascaux standartním lepidlem pro doublování a může se nanášet buď na staré plátno nebo na nový nosič.Nejlépe se nanáší válečkem buď přímo z dózy a nebo si můžete vypomoci vaničkou na nanášení barvy válečkem.Po upotřebení je možné vrátit otřením zbylou Bevu rovnou do dózy.Váleček sám se pak může demontovat z násady a uchovávat v roztoku z aromatických rozpouštědel.Při častém používání se může váleček udržovat ve vlhkém stavu ve folii z Hostaphanu.Díky tomu,že se dají v případě Bevy vždy použít znovu i staré zbytky,nedochází k žádnému odpadu,který by byl nepoužitelný.

 

2.Příprava malby/obrazu

 • demontujte napínací rám
 • vyrovnejte okraje
 • zpevněte uvolněnou vrstvu barev
 • uzavřete trhliny tmelem,pokud jsou na díle staré tmely,které se zachovaly,pak se špatné musí odstranit,starý firniš a tmely se zkorigují
 • jako ochranu naneste nějaký závěrečný firniš
 • malbu položte lícní stranou na silikonový papír.Upevňovací okraje přilepte na desku páskou tak,aby se malba nemohla pohybovat.Rubovou stranu vyrovnejte skalpelem(v místech nopů,resp.nerovností v osnově plátna),tato místa neobrušujte!
 • deformace povrchu malby vyrovnejte pomocí napařování
 • v závislosti na žádané hloubce penetrace se rubová strana obrazu buď opatří vrstvou Bevy nebo jejího 8/10% roztoku budˇv aromatických rozpouštědlech nebo v toluenu v poměru 1:3 či 1:4 – tento roztok pak na rub obrazu nastříkejte.Přes noc se nechá tato vrstva uschnout

Aby nemusel restaurátor být vystaven vlivu působení par z ředidel,je dobré pracovat v místě,kde se dají páry dobře odsávat či odvětrávat.

3.Příprava rubu textilie

Protože některé kroky v pracovním postupu vyžadují dobu schnutí,je možné tyto pauzy využít k nanesení podkladu na doublovací plátno,tj.opatřit tuto textilii Bevou ve spreji.Gustav Berger používá následující vrstvy:

 • sedvič z jemného,flexibilního,syntetického materiálu,např polyester Dacron,který je jemnější a rovnoměrnější než klasické tkaniny a tím i lepší
 • folie Hostaphan nebo Melinex jako mezivrstva
 • nosná tkanina

Zatímco sendvičová tkanina a nosná tkanina se mohou připravovat dlouho dopředu než se zásah vůbec realizuje,měla by se folie mezivrstvy připravovat teprve krátce před vlastním zásahem.

4.Příprava sendviče a nosné tkaniny

Jemná polyesterová tkanina by se měla lehce připevnit na velké síto a nastříkat oboustraně roztokem Bevy.Nechte ji pak uschnout.

Nosná tkanina by se měla připravit obdobně s tím rozdílem,že se nastříká jen ta strana,na kterou se bude lepit.

5.Příprava mezivrstvy

Přířez kusu těžké folie,např. Hostaphan(125-150my silná)by měl přesahovat okraje malby o cca 5-7cm.Tato folie zároveň slouží jako mezivrstva mající dostatečnou pevnost,jako ochrana proti zdeformování a zamezuje roztékání tekutiny.

Připravený přířez se upevní na karton pokrytý silikonovým papírem.Mezivrstva se opatří uzavřenou vrstvou Bevy.Poněvadž Hostaphan neabsorbuje žádnou Bevu,uschne tato vrstva běhemcca 15 minut.Hostaphanová folie se pak obrátí a na rubu opatří Bevou.Uschlá folie se položí na pečlivě vyčistěný karton.

Následuje položení obrazu lícem nahoru,obrys se vyznačí na folii.

Obraz se odejme a cca 3mm směrem dovnitř(z vnitřní strany obrysu)se narýsuje dodatečná linie obrysu.

Mezivrstva se nyní vyřízne v rozměru této vnitřní obrysové linie,tj. o 3mm na všech stranách menší než je obrys skutečného obrazu.Protože všechny obrazy jsou většinou mírně nepravidelné,je lepší vystřihovat folii nůžkami.Musí se to udělat teprve před nanášením vrstvy,aby se zabránilo znečistění folie.

6.Příprava lepení

Pečlivě vyčistěte vakuový stůl.Musí se mít na mysli fakt,že výsledek ovlivní jakákoliv nerovnost ať již na stole nebo na doublovací vrstvě.Před vlastním lepením je tedy nutné důkladně prohlédnout a eliminovat všechny nerovnosti kterékoliv vrstvy.

Vlastní lepení probíhá takto:

 • stůl pokryjte folii z Hostaphanu tloušťky 25-40my.Folie je lepší než silikonový papír,protože ten zřídkakdy zůstane na stole ležet ve zcela ploché podobě.Zkušení uživatelé stolů a Bevy si mohou dovolit tento krok vypustit,protože při odborném použití Beva neprostoupí lněným plátnem.
 • rubovou stranu plátna položte na hostaphanovou folii nebo na nahřívací desku stolu,stranou opatřenou nastříkanou Bevou nahoru.
 • suchou,přistřiženou mezivrstvu položte na doublovací plátno a narovnejte přesně ve směru nití osnovy plátna
 • tepelnou špachtlí lehce mezivrstvu přilepte ve dvou vedlejších rozích k rubu nosného plátna,aby nedošlo k posunu mezivrstvy
 • vrstvu sendviče položte na mezivrstvu.Tužkou nebo křídou obkreslete obrys mezivrstvy na sendvič.Oběma rukama směrem od středu vyrovnejte povrch.
 • ještě než se položí obraz na karton se přidržující okraje ve čtyřech rozích vyříznou a to tak,aby obraz uvnitř vyznačeného obrysu mohl být vyrovnán s vrstvou sendviče.Pokud není toto vyříznutí přidržujícího okraje možné,je možné přesunout značky tak,aby ukazovaly přesnou pozici v rozích.
 • obraz lícem nahoru položte na sendvič a pomocí značek vyrovnejte,lehce vrstvy k sobě přitlačte.
 • odsávací ventily přisuňte k rohům obrazu
 • celou stavbu vrstev pokryjte membránou a spusťte odsávání.

Nikdy nezačněte stůl okamžitě zahřívat! Můžete tak ještě jednou,teď pod tlakem zkontrolovat následnost jednotlivých vrstev.Ve studeném stavu se dá dosáhnout lepšího vakua,protože vzduch může lépe odcházet

 • stůl zahřejte na povrchovou teplotu malby 65st.Celsia Použijte. nejméně 5 plošných teploměrů (do každého roku a do středu),teploměry musí mít i všechny výhřevné elementy. Nikdy se nespoléhejte na elektronické termostaty a kontaktní termometry.
 • během vakua pomalu nechejte zchladnout objekt na 35-40st.Celsia.Poslední výzkumy Gustava Bergera a Russela ukázaly, že rychlým zchlazením značně trpí malba.

Při této výstavbě doublování se střídá porézní vrstva s vrstvou propouštějící vzduch.To umožňuje jednak dobré odvádění vzduchu a dále i rovnoměrné rozložení tlaku.Tím se dá dosáhnout i při slabém podtlaku rovnoměrného doublování.

Důležité!

Nahoře a vespod lepených míst se musí bezpodmínečně použít silikonový papír. Beva drží na teflonu,hostaphanu a všech ostatních površích.Obraz se může Bevou doublovat jen pomocí oddělující tkaniny na pevný nosič.

Odstranění doublování Bevy-reverzibilita

Obraz se položí na tepelný stůl, na rub se nastříká sprejem nebo natře štětcem aromatické rozpouštědlo. Nastříkaná plocha se překryje hostaphanovou folií.Stůl se předehřeje na cca 50-55st. Celsia. Po pěti minutách přezkoušejte, zda se doublování oddělilo. Pokud ne, pak proces opakujte. Doublování se musí oddělit lehce, bez násilí vůči originálnímu plátnu, u extrémně velkých obrazů se tento proces dá provádět po etapách pomocí odstřihování uvolněných dílů.

Reference/literatura/studie

G.A.Berger“Consolidation of Delaminating Paintings(ICOM Meeting 1978)

G.A.Berger!Heat-Seal Lining of Torn Painting with Beva(Studies…… 1975)

G.A.Berger“Unconventional Treatments for Unconventional Paintings(Studies…..1976)

G.A.Berger“More Unconventional Treatments for Unconventional Art(Studies……1990)

G.A.Berger“La foderattura-Metodologia e tecnica“(Firenze 1992,Nardini Editore)

Lascaux Report R1,Lascaux Report R71

Lascaux 375/ Příprava produktu z tzv.suché směsi

Pro přípravu 40% roztoku Bevy/Lascaux podle originální receptury Gustava A. Bergera postupujte takto:

 • do uzavíratelné nádoby vsypte obsah balení suché směsi (1.65kg) a přidejte 1.5kg (odpovídá 1.7litru)toluenu. Na nádobu položte víko ale nezavírejte ji na pevno.
 • tuto směs bevy a toluenu nechte přes noc bobtnat.
 • následujícího dne tuto směs ve vodní lázni za velmi dobrého provětrávání a odvětrávání místnosti zahřejte na cca 60 stupňů Celsia.
 • průběžným promícháváním rozmíchejte tak,aby jste získali homogenní roztok.
 • poté,za pomalého míchání,postupně přidejte 1kg(odpovídá 1.4litru)benzínu destilačního rozsahu 100/140 až opět dosáhnete homogenní směsi-roztoku.Zahřátí roztoku při použití ulehčuje zpracování
 • tímto způsobem získáte asi 4.15kg(odpovídá 5-ti litrům)roztoku Bevy 371/Lascaux 375.Nádobu při ochlazování zachovávejte uzavřenou.
 • Další zpracování a použití Bevy/Lascaux se řídí návody na použití pro hotový produkt.

UPOZORNĚNÍ!

Toluen i benzín jsou lehce vznětlivé látky.Dodržujte striktně bezpečnostní opatření.Nebezpečí vznícení!Nekuřte!Nikdy nepřipravujte více než 5 litrů směsi.Mějte při práci vždy po ruce připravené víko na nádobu a zdroj vody.Bevu výhradně připravujte v dobře větraných místnostech!

Beva 371Film®

Tento film byl speciálně vyvinut pro dosažení tenké,transparentní lepící vrstvy(25, resp. 65my) potřebné při konzervaci uměleckých děl na papíře,při montážích,sestavování koláží,doublování s požadavkem transparence atd.

 • Film neobsahuje žádná ředidla a nevznikají žádné nebezpečné páry během použití
 • Průhledná podložka umožňuje přesné vyříznutí a přesné položení,což je důležité zejména u upevňování koláží a lámavého materiálu.
 • Film není lepivý,pokud se neaktivuje ředidlem nebo teplem.Proto se tento typ Bevy dá položit na uvolněné nebo zlomkové části a přesně fixovat,aniž by lepidlo bylo v tomto okamžiku aktivní.Nejčastěji se k aktivaci využívá proudu teplého vzduchu(65st.Celsia)
 • Tento materiál se dá využít při konzervaci papíru i textilu,protože film není tekutý,dá se z něj vystřihnout zcela přesně pouze nezbytně nutná část pro vymezený prostor aplikace.Pokud podmínky vyžadují silnější vrstvu,mohou se použít buď dvě tenčí vrstvy verze 25my nebo jedna vrstva filmu silnějšího.
 • Beva Film se dá odstranit ze savých povrchů acetonem nebo hexanem – pokud tato ředidla samozřejmě nemají negativní vliv na ošetřované umělecké dílo.Tato rozpouštědla nerozpouští vlastní lepidlo,pouze způsobují jeho nabobtnání,takže absorbující materiály nejsou Bevou znečistěny.Film se dá zpětně aktivovat i teplem.

Beva Gel®

BEVA GEL je vodní disperzí etylenvinylacetátu a akrylové pryskyřice  ve vodném roztoku nitrocelulózy.

Reverzibilita

Po provedení zkoušky urychleného stárnutí bylo možné konstatovat,že Gel se dá částečně rozpustit vodou, isopropylalkoholem a toluenem. Může být pro potřeby odstranění změkčen zmíněnými rozpouštědly nebo při teplotě 66˚ Celsia,pokud je sejmutí nezbytné. Protože komponenty Gelu mají vysokou molekulární váhu,vyžaduje si tento proces delší čas. Z tohoto důvodu se doporučuje separovat Gel od povrchu izolační vrstvou roztoku BEVY 371 nebo Filmem.

BEVA Gel se může použít  pro každou aplikaci,které předchází aplikace BEVY D8.Tento postup vykazuje lepší adhezi u mnoha podkladových vrstev.

BEVA Gel se dá odstranit vodou z povrchu týdny po aplikaci pomocí štětce nebo válečku používaných pro aplikaci. Usnadňuje to čistění.

BEVA Gel má excelentní přilnavost, když se používá jako vodou rozpustné lepidlo. Tato vlastnost dovoluje snadné , přesné a pevné  spojení povrchů.

BEVA Gel  rychle přilne, pokud je aplikován na porézní či savý povrch.

Následující pokyny platí pro aplikaci Gelu jako kontaktního lepidla:

1 Připravte povrch na lepení tak, aby byl co možná nejčistší a nejhladší.

2 Nejdříve, 2-3 hodiny před aplikací gelu, naneste na rubovou stranu obrazu izolační vrstvu roztoku BEVY 371.

3 Vyznačte si obrys malby na nový nosič

4 Naneste na nový nosič silnou vrstvu BEVA Gelu a nechte ji uschnout po dobu 30-60 minut v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu.

5 Umístěte originální malbu mezi vyznačené značky obrysu a přitlačte k novému nosiči pomocí tamponu, měkkých válečků podtlaku apod. Pohyb veďte přes celou plochu obrazu.

6 Nechte zaschnout v horizontální podobě alespoň 48 hodin

Tepelná aktivace Gelu

 • BEVA GEL se může aktivovat teplotou 66-70˚ Celsia během nebo po zaschnutí. To umožňuje konzervátorům korigovat uvolněné plochy, pokud by se objevily.
 • Protože GEL je thixotropní, nestéká ani ze svislých povrchů. Této vlastnosti se dá dobře využít během konsolidace uvolněných ploch na  zdivu. Možnost reaktivace Gelu teplem je během této aplikace velmi užitečná.
 • Vrstva  suchého gelu se může reaktivovat přetřením  štětcem namočeným ve vodě nebo vodním sprejem, resp. isopropanolem, resp. směsí obou. Pro reaktivaci se doporučuje překrýt vlhčenou plochu na několik hodin Mylarem, aby se tak zaručila rovnoměrnost změkčovacího media.
 • BEVA GEL a BEVA 371 vykazují vynikající vzájemnou přilnavost
 • Pro garanci reverzibility aplikujte před Gelem vždy separační vrstvu BEVY 371

CENA

Protože produkty BEVA prodáváme na českém trhu téměř 25 let, tak také Vy, kteří je používáte víte, že jsou  vyráběny zčásti v USA a zčásti licenčně  v Evropě, konkrétně ve Švýcarsku a Itálii. Dlouhou dobu byla zdaleka nejpopulárnějším produktem v řadě tzv. suchá směs na výrobu 5-li litrů roztoku BEVA 371. Bohužel po srovnání kurzu mezi eurem a švýcarským frankem počátkem roku 2015 došlo k masívnímu nárustu ceny všech tří produktů vyráběných ve Švýcarsku, že je na zvážení, zda není lepší použít už továrně vyráběnou hotovou  směs. Veškeré uvedené ceny jsou pouze orientační – aktuální cenovou nabídku Vám obratem zašleme na základě Vaší poptávky na telefonu +420 602 537 463 nebo mailu artprotect@email.cz.

LASCAUX 375 CENY

 

2060 100 LASCAUX 375 / BEVA 371: 40% hotový roztok, balení 1000ml 1.125,00
2060 500 LASCAUX 375 / BEVA 371: 40% hotový roztok, balení 5000ml/litr: 840,- 4.200,00
2061 000 LASCAUX 375: suchá směs na výrobu 5-ti litrů 40% roztoku BEVY 371 2.530,00


BEVA® 371

2086 010 BEVA 371: 40% hotový roztok, balení 1000ml     740,00
2086 050 BEVA 371 : 40% hotový roztok, balení 5000ml / litr: 630,- 3.150,00
2086 500 BEVA 372: ředidlo, balení 5 ltr 2.035,00
2083 001 BEVA GEL, 100ml     165,00
2083 000 BEVA GEL, 1000ml     890,00
2083 500 BEVA GEL, 5 ltr / litr 745,00  3.705,00
2083 100 BEVA GEL, 10 ltr/ litr 800,00  8.000,00

BEVA® 371 MEDIA + TEX

2085 001 BEVA 371: isolační firnis po retuších, spray    735,00
2087 020 BEVA 371: retušovací medium 200ml    285,00
8706 000 BEVA 371: gesso    585,00
8705 500 BEVA 371: 68x81cm s nanesenou vrstvou Bevy 1.080,00


BEVA® D8

2084 010 BEVA D8 disperze: balení 100ml     145,00
2080 100 BEVA D8 disperze: balení  1000ml     750,00
2081 500 BEVA D8 disperze: balení  5000ml 3.570,00

BEVA® FILM CENY + SPECIÁLNÍ FORMÁTY

2080 000 BEVA Film :65µ silnější varianta na obrazy,šířka 685mm, běžný metr    720,00
2080 010 BEVA Film: 65µ silnější varianta na obrazy, šířka 685mm, role s návinem 10 metrů 6.950,00
2081 000 BEVA Film: 25µ slabší varianta pro papír, šířka 685mm, běžný metr     720,00
2081 010 BEVA Film: 25µ slabší varianta pro papír, šířka 685mm, role s návinem 10 metrů 6.950,00
87051 BEVA Film: 25µ silná páska široká 1,2cm v roli s návinem 35,5 metrů pro strip-line    660,00
87052 BEVA Film: 65µ silnější varianta,dvojitá šířka 137cm, návin 6,10 metrů 9.660,00


Beva2