KLIHY a VYZINY a ŽELATINA a ŠKROBY

Když už si to máme u Vás polepit, tak s plnou parádou. Nejdřív základní přehled s cenami, pak pár základních informací, speciality na vyžádání a část řasových klihů v kapitole Lascaux Restauro.

2406 / 6300 Kostní klih, klasický teplý glutinový klih“

Vzhled: světle žlutohnědé kroupy se slabým typickým zápachem Chemické složení: Částečně hydrolyzovaný kolagen z kostí /kožní vazivo Třída nebezpečnosti: kostní klih není nebezpečným produktem Reakce: V případě kostního klihu se jedná o vysoce molekulární bílkoviny, které nesou mnoho reaktivních skupin kyselého a zásaditého charakteru, které podmiňují jeho amorfní charakter. Kostní klih reaguje slabě kysele až neutrálně a má vysoký účinek jako ochranný koloid. Nedráždí ani kůži ani sliznici. Skladování: Při skladování v suchu má téměř neomezenou trvanlivost, po delším skladování ale začíná, jako organické makromolekuly charakteristicky přijímat zápach – je třeba na to myslet. Jako kolagen tvrdne působením tříslovin (např. působením formaldehydu), což působí na jeho schopnost bobtání a rozpouštění. Z tohoto důvodu je nutné se vyvarovat skladování v přítomnosti těchto látek, především pak skladování v přítomnosti aldehydů. Hořlavost: suchý kostní klih je těžko hořlavý, při zahřátí zuhelnatí a při pálení vydává kouř. Výroba: Kostní klih se vyrábí z čerstvých kostí zbavených tuku termickou hydrolýzou a extrakcí horkou vodou. Klihová břečka takto získaná se čistí a koncentruje vícestupňovým pářením ve vakuu a ochlazením se pak převádí do pevné gelovité konzistence, která se rozmělňuje a vysušuje. Rozpouštění: Kostní klih se podle účelu použití používá ve 2-50% koncentraci, nejdříve se rozpouští / nechá bobtnat ve studené vodě tak dlouho, až neobsahuje smotky. Po úplném nabobtnání, které trvá několik minut nebo hodin, podle velikosti zrníček – u perlových konzistencí přes noc, se zahřátím na 60°C okamžitě přemění v roztok. Toto ohřívání klihu se může provádět nepřímo ve vodní lázni. Na výrobu ne příliš koncentrovaných roztoků se může rozdělit množství vody, do poloviny množství přidat vodu, zamíchat a pak takto připravený zředěný klih přidat do druhé poloviny, která se nechá ještě bobtnat. Je také možné do kostního klihu za stálého míchání zamíchávat velmi horkou vodu 85°C a míchat roztok tak dlouho, až dojde k úplnému rozpuštění – Tento postup je vhodný obzvlášť pro vysoko koncentrované roztoky klihů s hrubými zrny. Jako teplota pro zpracování se doporučuje 60°C. Použití: Kostní klih má mnohoznačné použití jako lepidlo na papír, lepenku, dřevo, filc a látky, pro pogumování a povrstvení, při restaurování obrazových rámů, při pozlacování, pro klížení pigmentům, apretury atd. Základní receptury Klihový roztok • 60g klihu na 1000ccm vody, bez kamence, nejdříve nechat za studena nabobtnat a pak rozpouštět ve vodní lázni • 30g hydroxidu sodného v 70ccm přidané do 1500ccm roztoku klihu dělá barvu tahavější • Barevný prášek nejdříve spojit s trochou klihové vody do podoby těsta a teprve pak přidáváním dostatečného množstvím klihové vody dosáhnout správné natíratelnosti • Pro primitivní účely se jako bílý pigment používá křídový šlem. Protože ale křída má poměrně vysoký obsah vody a je obvykle drolivá, je dobré křídu předem změkčit vodou. Na natírání se používá většinou už v tomto stavu ale může se přidat silný roztok klihu (100:1000) Klihová barva v interiéru • Kožní klih 120g v litru vody nechat bobtnat cca 1-2 hodiny, pak zahřát a přidat 1,5kg champangské křídy do teplého roztoku. U lazurních nátěrů se musí do křídy přidat pigment. Přidání 1/10 listru lněného oleje činí klihovou barvu lépe roztíratelnou • Při zpracování musí být v místnosti teplo a klihová barva musí být také teplá, jinak začne barva v nádobách gelovatět. Je možné si pomoci vyhřívanými deskami nebo velkými vodními lázněmi.

63052 Králičí/zaječí klih v plátech

Ačkoliv má poměrně tmavou vlastní barvu, dává se této verzi získávané z králičí kůže a dodávané v tenkých, téměř kvadratických plátech přednost, protože skutečně jen tomuto zpracování je vlastní zvlášť vysoká elasticita výsledného klihu. Jako výchozí surovina se pro tento účel používají tzv. králičí nudle, což jsou malé kusy kůže, které jsou odpadem při odstraňování plsti/srsti. Lepící síla těchto kůží je sice trochu nižší, což ale vůbec nepůsobí rušivě při použití na podklady a při zlacení. Podle typu použití se používá ve 2 – 60% roztoku, nejdříve se rozmíchává ve studené vodě a po úplném nabobtnání po 1-2 hodině ( u plátů přes noc ), se pak při zahřátí ve vodní lázni na 60ºCelsia mění okamžitě v roztok. Pro získání nepříliš koncentrovaných roztoků se může množství vody rozdělit, jedna polovina se zpracuje a druhá přidá do dalšího roztoku po bobtnání. Upozornění: Kvalita lepení klihem není závislá jen na kvalitě vlastního klihu nýbrž i na způsobu jeho přípravy a zpracovaní. Klih lepí jen tehdy, pokud obě ploch jsou teplejší než bod gelovatění klihu. Během schnutí klihu se nesmí s lepeným místem manipulovat. Delší ohřívání a dolévání vody může nekontrolovatelně změnit vlastnosti. Technická specifikace 

Dodávaná forma Pláty
Barva Žluto – hnědá
Zápach specifická
Obsah tuku Max. 1,5%
Skladování Produkt je minimálně po dobu 6 měsíců za normálních podmínek stabilní. Aby bylo možné zaručit kvalitu a vlastnosti produktu , je třeba ho skladovat v dobře uzavřených nádobách při teplotě nepřesahující 30°C

  Technická data teplých klihů v porovnání

Klih Dodávaná forma Obsah tuku Viskozita pH Bloomgrams
63000 Kostní klih 1 perly ˂ 0,7% 35 – 55 mPas 6,6-6,9 110 – 130
63010 Kožní klih 1 kostičky ˂ 1,0% 85mPas 6,4 253
63020 Kožní klih 1 kostičky ˂ 1% 8,1 – 9,1 mPas 6,0-7,5 230 – 270
63025 Králičí klih 2 kostičky ˃2,5% 10 – 13 mPas 6,0-7,5 270 – 300
63028 Králičí klih 2 kroupy ˂ 1,5% 4 – 5 E 5,5 – 6,5 325 – 350
63045 Želatina prášková prášek ˂ 1,5% 4,5 – 5,5 E 5,5 – 7 360 –  380
63052 Králičí klih 2 pláty ˂ 1,5% 4 – 5 E 5,5 – 6,5 325 –  350
63053 Želatina pláty ˂ 1,5% 2 – 2,5 E 6 – 7 200 –  220
63060 Knihvazačský klih kroupy ˂ 0,5% 110 – 120 mPas 320 –  360

1/ z hovězího kolagenu 2/ z králičího kolagenu 3/ měření podle Englera při 17,75% a 60°C. Obsah tuku: vyšší obsah tuku v klihu ho činí elastičtějším, což ale zároveň snižuje jeho lepící sílu. Králičí/zaječí klihy obsahují vždy trochu tuku, kostní a kožní klihy se dají zbavit tuku zcela Pevnost rosolu v Bloomgramech: hodnota vyjadřuje elasticitu kostky rosolu. Viskozita: udávaná v milipascalech vyjadřuje čas vytékání roztoku klihu z trychtýře

2416 / 63550 Rybí klíh

Při pokojové teplotě vysoce viskózní tekutina. Při ochlazování se dále zahušťuje a dosahuje gumovité konzistence při minusových teplotách. Po zahřátí se ztekutelňuje do původní konzistence aniž by produkt ztrácel na kvalitě. Rybí klih je čistě přírodní produkt získávaný rozvařením a následným odpařením rybích odpadů.   Skládá se z rybích odpadů, které obsahují bílkoviny (kůže, kosti, chrupavky) a získává se rozkladem glutinu. Používá se jako lepidlo na papír či tkaniny, ale i jako tmelící materiál pro sklo a porcelán. Může se ředit vodou, octem nebo mlékem a je mísitelný s jinými lepidly, jako je arabská guma nebo škrob).   Fyzikální vlastnosti Barva: žlutavá až žlutavě-hnědá Obsah pevných látek: cca45% Obsah vody: cca 55% Viskozita při 24st.Celsia: 4000kps Průměrná molekulární váha: 60.000 Bod tuhnutí: 5-10 st. Celsia Podíl popela: méně než 0.1% Konzervační prostředek: metylpropylparahydroxybenzoát ph hodnota:4-6 Hustota při 20st.Celsia: 1.17g/cm3   Rybí klih se vyrábí z odpadů tresek obecných (gadus morhua). Pro zesvětlení se dá použít 0.1% titanové běloby Viskozita se měří Brookfield viskozimetrem pomocí rotačního vřetena Přídavky pro lepší ztekutelnění a schopnost prostoupení gelových bodů se nepoužívají, protože tato z ryb získávaná želatina je při pokojové teplotě tekutá. Pro potlačení zápachu se může přidat malé množství sasafrasu (sassafras officinarum – silice z tohoto dřeva)

2414 Vyzina / Jeseteří klih

Klih z vyziny patří vůbec k nejdražším klihům, které se dají použít. Proto se používá pro skutečně speciální práce, jako je pozlacování bez podkladu z polimentu /např. při pozlacování přímo na sklo/. Samozřejmě že se používá také jako teplý klih.   Původ suroviny Vyzina se v současnosti získává z plovacích měchýřů chovných jeseterů, což vede ke skutečně prémiové kvalitě získaného klihu:

měchýře jeseterů se zpracovávají bez jakékoliv chemické úpravy a neobsahují žádné nečistoty

lze dokonale prokázat původ, stáří a způsob preparace

měchýře se zpracovávají za přísných hygienických podmínek

pravidelná kontrola standardů usušených měchýřů garantuje nejvyšší možné standardy finálního produktu

výsledkem je vyzina, které je nejjemnější a nejčistší kvality s transparentním a velmi konstantním vlastním zabarvením

Složení: Vyzina je čistým přírodním produktem, proto je možné hlavní podílové složky uvádět jen s jistými rozhraními:

podíl vlhkosti                       10-12%

podíl popela                        8 – 12%

podíl bílkovin                       75-85%

Základní návody pro zpracování Díky vysoké ceně se vyzina/jeseteří klih používá pro obzvlášť těžké lepení, kde se požaduje vysoká elasticita a vysoká trvanlivost. Vyzina se nechá nabobtnat ve studené vodě a pak se rozpouští v pramenité vodě. Čistý roztok se vyleje a po usušení vzniklý film se nařeže na proužky. Tyto proužky se pak podle potřeby znovu rozpustí a používají pro lepení. Dalším možným postupem je rozpuštění cca 6 gramů vyziny/litr a tímto roztokem je možné upevňovat uvolněné barevné vrstvy na obrazech Jeseteří klih

tento klih pocházející z vnitřní membrány plovacích vzduchových měchýřů léta používají ruští restaurátoři jak lepící a upevňovací prostředek. Po pádu železné opony je tento klih nyní léta přístupný i pro západní restaurátory. Vyzina má vyšší přilnavost a nižší viskozitu než porovnatelné produkty jako je želatina nebo králičí klih.

odpovídající množství suché vyziny se dá do skleněné nebo emailové nádoby a zaleje vodou, nechá se více hodin bobtnat. Přebytečná voda se odleje, masa klihu se promačká, až dosáhne jednotné konsistence. Takto získaný klih pak dejte do nádoby a zalejte ho čerstvou destilovanou vodou.

vodní lázeň pak za stálého míchání zahřívejte na 60° Celsia /POZOR – roztok s klihem se nesmí přehřát!/až se klih rozpustí/doba zahřívání závisí na množství klihu. Pak odstavte z plamene, a je-li to potřeba, přeceďte jej přes tenkou bavlněnou tkaninu. V tento okamžik můžete přidat konzervační prostředek na klih, ale podle zkušeností je vždycky lepší si připravit jen takové množství vyziny, které zpracujete. Zbylý roztok klihu je možné ještě několik dní skladovat v ledničce při 5-6°Celsia – roztok pochopitelně zgelovatí, nicméně k dalšímu zpracování se zase rozpustí

pokud je potřeba přidat plastifikátor, pak ruští restaurátoři přidávají med z divokých květin, kdy váha medu odpovídá váze suché vyziny (jde tedy o gramy).

  V Rusku se však používají i další receptury, které mají svůj důvod v tom, že pro ně je vyzina k dispozici ve velkém množství a to je nenutí k úspornosti a mají leccos společného s výrobou starých náplastí v západoevropských lékárnách. 100g vyziny se přes noc změkčí ve studené vodě, přebytečná voda se vyleje, přidá se 100g včelího vosku a směs se rozpouští při nízké teplotě za stálého míchání. Tato směs vydrží nepoměrně déle.

Technická želatina

Želatina je velmi čistý, téměř bezbarvý klih nevykazující žádný zápach dodávaný v podobě tenkých, průhledných a sklovitě lesklých tabulek (63040) nebo v konzistenci práškové, která je vhodnější pro provádění velmi kvalitních klížení, pro odformovávání pro přípravu klihových barev a podkladů. Obsahuje přírodní protein z kůže a v suchém stavu je tento klihový protein téměř neomezeně stálý, při zachování suchého klimatu několik tisíc let. Želatina se z tuhého stavu dostává do podoby více či méně viskózní tekutiny nasypáním do nádoby s vodou, tato nádoba však musí být umístěna v nádobě s vodou, protože při přímém ohřevu by došlo k připálení. Želatina během této přípravy bobtná, pokud bychom však nádobu ochladili, tak už při 1% koncentraci by se opět začala tvořit galerta. Želatina je nerozpustná v alkoholech a éterech. Pokud bychom přidali kamenec nebo formaldehyd, snížili bychom rozpustnost vodou. Technická data Viskozita: 32 mPas Bloom: 150-160   Použití Želatina, jako jeden z nejčistších klihů, se dá použít pro všechny běžné práce založené na použití klihů, nejčastěji je však používána pro odformovávání.   Formování Použití pro tento účel (štukatérské díly) není těžké. Důležité je mít k dispozici podpůrnou krabici, která by umožňovala, aby se v ní dal umístit positiv včetně povrchu, který naroste o cca 2cm díky hlíně-sádře apod. Pro tento účel želatinu začneme v koncentrované podobě roztavovat. Většinou stačí koncentrace 400g želatiny na 600g vody. Želatina se nechá nabobtnat a pak rozpustit. Přídavek 10-20% glycerinu – vztaženo k množství želatiny, tj. 40-80g na 400g želatiny, zvyšuje elasticitu a soudržnost formy.   Tyto dlouhodobě elastické negativní formy, které se dříve zhotovovali i pomocí kostního klihu dovolují zhotovení velkého počtu dobře obkreslených pozitivů z e sádrového šlemu – např. stropní štukatury. Upotřebené negativní formy ze želatiny se všeobecně používaly pro zpomalení pojivosti sádry. Přísada glycerinu je zanedbatelná. Dřívější řemeslníci používali místo glycerinu med nebo melasu.   Ochrana při práci, R+S věty: Želatina nevyžaduje žádné speciální dodržování bezpečnostních opatření, pouze běžné hygienické prostředky. Nemá povinnost být označována jako produkt nebezpečný a škodlivý živým organismům a životnímu prostředí.

Ceny

Veškeré uvedené ceny jsou pouze orientační – aktuální cenovou nabídku Vám obratem zašleme na základě Vaší poptávky na telefonu +420 602 537 463 nebo mailu artprotect@email.cz.

2400 001 Kožní klih 100g    80,00
2400 100 Kožní klih 1000g 270,00
2404 001 Králičí/Zaječí klih 440 Bloomgram 100g    80,00
2404 100 Králičí/Zaječí klih 440 Bloomgram 1000g 350,00
2405 001 Králičí/Zaječí klih 400 Bloomgram 100g    80,00
2405 100 Králičí/Zaječí klih 400 Bloomgram 1000g 330,00
63052 Králičí/zaječí klih v plátech 35/45g 1 ks 165,00
63035 Pergamenový klih, balení 20g 1 bal 720,00
63060   1 Knihvazačský/pozlacovačský klih 100g 100,00
63060100 Knihvazačský/pozlacovačský klih 1000g 360,00
2406 001 Kostní klih 120 Bloomgram 100g    80,00
2406 100 Kostní klih 120 Bloomgram 1000g 180,00
2408 001 Želatina 100g    80,00
2408 100 Želatina 1000g 210,00
2414 100 Vyzina čištěná 1 g    20,00
2414 200 Vyzina pelety 1 g    60,00
2414 300 Vyzina pásková 1 g    22,00
2416 001 Rybí klih 100g 120,00
2416 100 Rybí klih 1000g 630,00
2440 100 Jin Shofu japonský pšeničný škrob 1000g 720,00
63477 Fu-Nori, japonský řasový klih 100g 990,00
63475 Shofu Jin Nori, japonský řasový klih v pastě 1000g 950,00
63440 Rýžový škrob 1000g 570,00
63451 Pšeničný škrob 1000g 420,00