PARALOID B72-B67–B82–B44–B48N–B66

Paraloid B72

Paraloid B72 je polymer esteru akrylu, který se dodává buď v podobě granulátu, nebo jako 15% roztok. Vytváří průzračné transparentní přetahy vynikající odolnosti vůči horku a s vynikající chemickou stabilitou.

Fyzikální vlastnosti

Paraloid B72 má všechny dobré charakteristické vlastnosti pryskyřicí akrylových esterů. Jmenovat lze vynikající odolnosti vůči vodě, alkáliím, kyselinám, solím, olejům a chemickým parám. Přetahy resp. laky jsou velmi elastické a drží velmi dobře na mnoha površích, např. i na lehkých kovech. V případě pigmentace je produkt zcela inertní vůči všem druhům pigmentů.

Použití

 1. Čiré laky na ochranu mosazi, chrómu, hliníku, magnesia, zinku, oceli a jiných kovů
 2. Na vzduchu a v peci vysychající bílé laky s odolností vůči chemickým parám, kyselinám a louhům.
 3. Aerosolový lak v dóze
 4. Pro výrobu svítivých barev
 5. Čiré a pigmentované laky z umělých hmot včetně vakuově metalizovaných povrchů
 6. Pro flexografické tiskařské barvy, zvláště pro vinylové folie
 7. Pro lakování organického skla
 8. Laky pro kov, dřevo, tkaniny, kůži a umělé hmoty
 9. Přilnavá lepidla
 10. 10 Pro výrobu umělých vánočních sněhů ze sprejových dóz
 11. Restaurování a konzervace uměleckých děl-viz dále

Rozpustnost 

Rozsáhlý přehled o rozpustnosti jednotlivých typů Paraloidů následuje.

Paraloid B72 byl vyvinut v pevné formě, aby zpracovateli umožnil velkou volbu rozpouštědel. V mnoha případech se může zpracovávat 50%roztok. Pokud však má být použito pro speciální úkoly speciálních roztoků, např. s použitím alkoholu nebo ketonů, musí se použít pevné formy produktu.

Rozpouštět se dá produkt v rychlých míchacích strojích nebo promíchávači – pro laboratorní potřeby se v tomto případě dává směs pryskyřice a rozpouštědlo dózy či podobné nádoby a proces se nechá běžet přes noc.

Jak z následující tabulky vyplývá, některá rozpouštědla vytváří s Paraloidem mléčné disperze, které ovšem většinou lze použít, protože vysychají do podoby čirých filmů.

Nerozpustný je Paraloid B72 v butylalkoholu a alifatických rozpouštědlech.

Bod tavení

Protože B72 je polymer akrylátu s vysokou molární hmotností nemá nijak ostře definovaný bod tavení. První známky tavení jsou pozorovatelné při 70-75st.Celsia. Skutečně téct však začíná při 145-150st.Celsia.

 

Paraloid B72 pro potřeby restaurování a konzervace uměleckých děl

Polymer etylmetakrylátu, středně tvrdý, termoplastický, čirý akrylát odolný světlu, stárnutí, nezesíťující. Velice dobře rozpustný v toluenu, acetonu a1,1,1trichloretanu,dále ředitelný xylenem, Shellsolem A, isopropanolem, alkoholem, PM celosolve (Dowanol). Nerozpustný či neředitelný lakovým benzínem, WhiteSpiritem či V.M.a P Naphtě, terpentýnové náhražce. Viskozita 40%roztoku při 25st.Celsia je 200cps v acetonu,600cps v toluenu resp.980cps v xylenu.

Možnosti použítí

Paraloid B72 je v restaurování používán od padesátých let 20.století a je znám jako nejvíce vyzkoušená a stabilizovaná pryskyřice, která se používá při konzervaci uměleckých děl. Používá se tu pro impregnaci, upevnění, zpevnění, konsolidaci nástěnných maleb a obrazů, jako základní či finální firniš, jako fixativ na grafiku, kresby křídové, uhlové, pastely, jako lepidlo na sklo a keramiku, pro konsolidaci a konzervování dřeva, pro zpevnění kamene a jako pojivo do směsí umělého kamene, lak na kovy apod.

Rozhodující pro úspěch u všech typů práce je správná koncentrace. Tu je třeba vždy zkoušet s ohledem na konkrétní situaci, té se pak musí podřídit i druh odpovídajícího ředidla. Výsledkem musí být nejen dostatečná penetrace ale i zpevnění objektu. Tam kde objekty vykazují různou nasákavost, je lépe pracovat s nižší koncentrací a je-li to nutné aplikaci opakovat. Přiliš vysoká koncentrace může vést ke škodlivé saturaci povrchů.

Jiným faktorem, který je nutné mít na zřeteli, je retence rozpouštědel. Zejména při použití pomaleji působícího ředidla na savý podklad může celý proces trvat dny i týdny. Teprve poté může být rozhodnuto, zda je zpevnění dostačující.

Přídavek cca 0.1% síťovacího prostředku Disponil 05 vede k zlepšení prostupu rozpouštědel do povrchu. Eventuálně vzniklé lesklé plochy povrchu lze eliminovat toluenenm

Doporučené ředění firmou Kremer:150gB72 se rozpustí v litru etylacetátu a alkoholem se nastaví na žádanou koncentraci

Příklady použití

a) Nástěnné malby

Pro konsolidování nástěnných maleb fresco/secco, minerálních a vápenných barev, zpevnění písčité omítky se doporučuje maximálně 5%roztok v toluenu nebo isopropanolu.

b) Obrazy

Pro zpevnění a konsolidaci podkladu či barevné vrstvy na plátně nebo dřevě se doporučuje 5-10% roztok v toluenu nebo toluenu/isopropanolu. Krakely mohou být opět přitlačeny k podkladu pomocí tepelné špachtle. Jako základní firnis může být B72 nanášen v 10% koncentraci v toluenu/xylenu štětcem. Závěrečný firnis by měl být nanášen pistolí, koncentrace by měla být stejná

c) Dřevo

Pro konsolidaci se doporučuje 5-10% roztok v toluenu nebo 1,1,1 trichloretanu. Žádá-li se delší a hlubší penetrace, lze použít roztok v toluenu/xylenu nebo toluenu/Shellsolu A. Impregnace vede k úspěchu při práci ve více opakovaných krocích.

d) Sklo a keramika

S úspěchem se osvědčil Paraloid B72 i jako lepidlo na tyto materiály. Rychlé schnutí charakterizuje roztok v acetonu/alkoholu nebo 1,1,1 trichloretanu. Rozbité části se dle poréznosti izolují 10% roztokem, aby následně došlo k dobrému přilepení. Střepy se lepí 20-40% roztokem nebo reaktivací pryskyřice (smáčením povrchu rozpouštědlem) a následným přiložením dílů k sobě.

Fixativ 

Tuto podobu Paraloidu je možné si vytvořit jako 2-4%roztok v toluenu/isopropanolu z granulátu nebo použít hotový produkt stejného složení dodávaný jako Lascaux Fix Spray. V mnoha případech je manipulace se sprejem výhodná. V dané podobě se dá použít jako transparentní čistý termoplastický akrylátový krycí fixativ pro kresbu tužkou, pastelem, voskovou malbu, tuš nebo tužkou kreslené plány, zafixování akvarelů, temperové malby, fotografií, paus, uměleckých tisků, litografií, otisků, nátisků, plátkového zlata i zaschlé olejomalby. Dá se použít pro savé i nesavé podklady, na savých podkladech, jako je papír je tato fixáž prakticky neviditelná, při fixaci akrylové malby se může postupným nanášením vrstev dosáhnout různého stupně matu/lesku. Sprej se nanáší ze vzdálenosti cca 30cm u jemného papíru se musí dbát na to, aby nedošlo k jeho promočení.

Rozpustnost termoplastických pevných Paraloidových pryskyřic

(hodnotami jsou viskozity 40% roztoků vcps při 25 st. Celsia. Výjimky jsou označeny zvlášť)

Rozpouštědlo B44 B66 B67 B72 B82
Alkoholy

etanol

D

PS

isopropanol

2800

n-butanol

94e 2500 130e

isobutanol

5600fg 3200

n-amyl-alkohol

3200

diacetonalkohol

10000 6200 2300 3500

3500

Chlor/Uhlovodíky
metylenchlorid 2700 850 520 960 1200
chlorid uhličitý 850g 280e 20000 280e 6000f
etyledichlorid 5500 1200 640 1300 1800
trichloretylen 12000 7200 2100 4800 3400
Estery
etylacetát 1800 940 240 500 610
n-propylacetat 1800 570 180 550g 580
n-butylacetat 2600 875 250 700 630
isobutylacetat 3100 960 240 660g 700
amylacetát 5600 1110 320 850 980
1-etylhexylacetat 6900 770
Etery
dioxan 5600 880 830 1300 1700

Ceny

Veškeré uvedené ceny jsou pouze orientační – aktuální cenovou nabídku Vám obratem zašleme na základě Vaší poptávky na telefonu +420 602 537 463 nebo mailu artprotect@email.cz.

Objednací číslo Typ 100g Objednací číslo Typ 1000g
2522 010 B72 90,00 2522 000 B72 600,00
2524 010 B67 100,00 2524 000 B67 630,00
67440 01 B82 120,00 6744010 B82 720,00
6746001 B44 120,00 6746010 B44 720,00
6747001 B44N 120,00 6747010 B44N 720,00
6748001 B66 120,00 6748010 B66 720,00