POLYURETANOVÉ DISPERZE

76805 PU 52

Vodnatá, nízkoviskózní disperze alifatického polyester-poluretanu, bez obsahu rozpouštědel, bez volných skupin isocyanátů.

Polyuretanová disperze se používá pro povrstvování umělých hmot, kovů, papíru a dřeva

Polyuretanové disperze se vyznačují velmi nízkým stupněm tvoření usazenin ve vodě.

76806 PU 61 PC

Vodnatá, nízkoviskózní disperze alifatického polykarbonát-polyuretanu, bez obsahu rozpouštědel a bez volných skupin isocyanátů

Polykarbonát obsahující polyuretanové disperze vytvářejí povrstvení s obzvlášť vysokou odolností vůči chemikáliím a výborným rozlivem. Mají velmi dobré možnosti kombinace s polyesterovými, polyuretanovými a akrylátovými disperzemi

Všeobecné vlastnosti

Chemická báze PU 52 PU 61 PC
     
Obsah pevných složek 38-40% (DIN 53189) 37 – 39% (DIN 53189)
pH hodnota 7,5 – 8,5 (DIN ISO 976) 7,5 – 9,0 (DIN ISO 976)
Typ disperze aniontová aniontová
Dodávaná forma žlutavá tekutina žlutavá tekutina
Viskozita 50-500mPas (ISO 1652) 50-500mPas (ISO 1652)
Minimální teplota pro tvorbu filmu cca 2°C (DIN 53787) cca 0°C (DIN 53787)
Hustota Cca 1,05g/m3 (DIN 51757) cca 1,06g/m3 (DIN 51757)
Obsah rozpouštědel 0 0
Vlastnosti filmu PU 52 PU 61 PC
     
Bod blokování cca 130°C cca 150°C
Tvrdost podle Königa cca 40 s (DIN 53157) cca 60 s (DIN 53157)
Pevnost v tahu cca 20  N/mm2 (DIN 53455) cca 14  N/mm2 (DIN 53455)
Pevnost v roztažnosti cca 300% (DIN 53455) cca 200% (DIN 53455)
100% modul cca 10N/mm2 cca 0N/mm2

Použití

Skladování:

V pevně uzavřených nádobách při teplotě do 25°C je skladovatelnost obou disperzí minimálně 6 měsíců. Disperzi je nutné chránit před chladem (minimální teplota skladování +5°C)

Nařízení pro nebezpečné látky

Jak polyuretanová disperze PU52 tak polyuretanová disperze PU61 nemají povinnost, jak podle platných nařízení pro nebezpečné látky, tak podle směrnic EU pro nebezpečné látky či nebezpečné směsi látek, značení.

Veškeré uvedené ceny jsou pouze orientační – aktuální cenovou nabídku Vám obratem zašleme na základě Vaší poptávky na telefonu +420 602 537 463 nebo mailu artprotect@email.cz.

Objednací číslo Množství Disperze Cena
       
76805 025 250ml PU 52 249,00
76805 100 1000ml PU 52 654,00
76805 500 5000ml PU 52 3.125,00 / litr 625,00
76806 025 250ml PU 61 PC 249,00
76806 100 1000ml PU 61 PC 654,00
76806 500 5000ml PU 61 PC 3.125,00 / litr 625,00