PRIMAL® SF016

Primal SF016 je produktem, který nahrazuje starší verze AC33/35 zlepšenými parametry (vyšší ochrana filmu proti UV, vyšší koncentrace dodávaného produktu, nižní možná teplota zpracování – již při 1 stupni Celsia). Ostatní základní charakteristické vlastnosti zůstávají stejné. Primal SF016 je čistá, vodou ředitelná 100% akrylátová disperze. Celá řada produktů byla původně vyvinuta jako vysoce povětrnostním podmínkám odolná ochrana staveb. Složení polymeru nabízí excelentní odolnost vůči UV světlu a proti žloutnutí stejně jako vynikající stálost barevného odstínu. Navíc jde o produkt odolný alkáliím na minerálních podkladech (zdivo, azbestový beton či cement). Primal se hodí pro všechny druhy fasádních barev(hladké, strukturované, tenko nebo silnovrstvé systémy, barev, které jsou formulovány Primalem, hodí se i pro nátěrové hmoty pro ochranu proti karbonatizace. Nabízená bariéra kysličníku uhelnatému tlumí karbonatizování betonu, které vede ke korozi ocelových konstrukci v betonu, když rez se fyzikálně objemově roztahuje. Současně mají tyto nátěry dobrou prostupnost vodními parami, takže ze staveb může odcházet vnitřní vlhkost a zůstává vyvážený poměr mezi dostatečnou tvrdostí(dobrá odolnost vůči příjmu nečistot) a dostatečnou elasticitou (při mikrotrhlinách v podkladu). Polymer se samozřejmě hodí i pro vnitřní nátěrové systémy. Stanoveným použitím, pro které tento materiál distribuuje naše společnost je oblast vlastní tvorby uměleckých akrylových barev.

Dodávaná forma: plastové lahve o objemu 1 – 5 – 25-ti litrů

Základní fyzikální vlastnosti:

Vzhled: mléčně-bílá tekutina

Podíl pevných složek:50%

Brookfeld-viskozita při 25stC(vřeteno č.2,20ot/min):100-1.600cps

Hodnota pH:8.5-9.1

Specifická váha:1.06

Minimální teplota zpracování: +1st.Celsia

 

Vlastnosti filmu: vysoká odolnost vůči žloutnutí a UV, vysoká transparence, trvalá elasticita a flexibilita

Vlastnosti emulze: výborná odolnost vůči mrazu a stárnutí, vysoká schopnost jímání pigmentů, dobrá snášenlivost s uměleckými pigmenty, vynikající odolnost vůči solím, dobrá mechanická pevnost, dobrá pH stabilita, velmi jemná struktura disperze.

Zpracování:produkt je určen pro profesionální použití při tvorbě vlastních uměleckých akrylových barev. Je mísitelný se všemi pigmenty, spotřebu pojiva určuje volba vlastního pigmentu a dále vlastní pojetí charakteru výsledné vytvářené umělecké barvy.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: viz bezpečnostní list

Ošetření nástrojů: disperze je vodou ředitelná, po zaschnutí možno odstranit film Dowanolem PM, Shellsolem A

Reference:řada produktů Primal patří mezi celosvětově nejrozšířenější pojiva pro vytváření vlastních uměleckých akrylových barev po dobu téměř třiceti let.

Zvláštní upozornění: Primal je registrovanou obchodní značkou firmy Rohm&Haas .Údaje použité v tomto listu odpovídají stupni znalostí o produktu v době jeho distribuce a nepředstavují úplné vymezení vlastností produktu. Použití výrobku mimo stanovené určení je věci zodpovědnosti uživatele.