KGGG Ceramic Size KT5+KT5hv

Ceramic Size  jsou vodou ředitelné pokládací prostředky obsahující butyl-karbinol ( metylalkohol), které se používají pro opravy a doplnění vypadnutých, chybějících a jinak poškozených ploch zlacených na vysoký lesk na keramice a především na porcelánu. Tyto za studena nanášené pokládací prostředky řeší problém restourování  zlacených ploch na lesk, kde nové žárové pozlacování nepřichází v úvahu, nebo by bylo příliš nákladné. Jak již z titulku vyplývá, prostředky řešící tento problém jsou dva:

  • Ceramic Size kt5 ( nízkoviskózní, pro nanášení štětcem)
  • Ceramic Size kt5hv (vysoce viskózní, pro nanášení špachtlí)

Oba produkty se mohou vzájemně míchat, nebo mohou být nanášeny střídavě a možné jše i ředění prostředků vodou. Vzniklý film je možné odstranit zředěným čpavkem. Štětce a jiné nástroje použité pro práci se musí bezprostředně po ukončení práce okamžitě vypláchnout či vyprat ve vodě. Při práci s prostředky Ceramic Size se musí  dodržovat obvyklé bezpečnostní zásady a hygienické návyky pro práci s umělými pryskyřicemi. Doba skladovatelnosti je minimálně 1 rok za předpokladu, že nádoby s prostředkem jsou dobře uzavřeny.

Návod k použití 

Na čistý porcelán a na tvrdo vypálenou keramiku se nanáší Ceramic Size přímo, protože slinutý střep nemá žádné kapiláry. Místa, která budou  tmelená a byly by savé, se musí napřed natřít zředeným prostředkem kt5. Další vrstvy se mohou nanášet teprve v okamžik, kdy tento nátěr předem je zcela suchý. Totéž platí pro nanášení všech následujících vrstev. Každá z nich musí nejdříve zcela vyschnout a pak se nanáší vrstva další. Přebrušování jednotlivých mezivrtev není nutné.

Použitím varianty Kt5hv se dá nanást tolik vrstev, až dojde k vyrovnání rozdílu mezi vypadeným místem a vodorovnou úrovní jeho okolí. Celková výška takto nanášených vrstev nesmí výrazně překročit výšku 1mm.

Kt5 a kt5hv jsou určeny pro pokládání plátkových kovů, přenostně plátkového zlata. Protože po zaschnutí chybí  výraznější lepivost filmu, přednost mají přílepové plátkové kovy. Volné plátkové kovy/zlato se dá také nanášet, pro přitlačení je dobré použít hedvábný papír.

Za normálních okolností se nůžkami rozstříhaný přílepový plátek zlata nanáší na opravované místo teprve tehdy , když filmy  Ceramic Size se jsou zcela proschlé. Nikdy nesmí být citelná zřetelná lepivost na povrchu! Pokud film lepivý byl, nikdy se nedosáhne zrcadlového lesku na povrchu, naopak se v ploše plátkového kovu později objeví jemné stopy po smrštění ( faldy)

Doba čekání od nanesení lepícího prostředku po vlastní nanášení plátkového zlata může u silnějších vrstev trvat i 24 hodin.

Přílepové zlato se ze strany přílepového papíru  přitiskne pomocí vaty na povrch a po sejmutí přílepového papíru se vatou  ještě jednou přitiskne k povrchu – a to před tím, než se začne vatou z čisté bavlny leštit jedním směrem.

Celý postup se dá opakovat, pokud se v plátkovém kovu objeví chybějící místo. U extrémě malých ploch, na kterých chybí zlato, se osvědčilo používání tužky s přistřiženým tlustým filcem a s tímto nástrojem pak lehce a bodově vytvářet tlak na přílepový papír.

KGGG  Ceramic Size  KT5 + KT5hv

Takto  vytvořené pozlacené plochy jsou dlouhodobě zrcadlově lesklé. V případě ztráty lesku se dají lesku okolních ploch přizpůsobit a vyrovnat  nanesením elastického akrylového laku ( nejlépe vodou ředitelného). Nikdy nepoužívejte šelak! Šelak je křehký a vede k vzniku krakel – tedy vyjma případů, kdy si tento efekt přejete vytvořit.

Pozlacení těmito prostředky je pevné na omak , vůči vodě a vůči povětrnostním vlivům. Není ale  koncipováno tak, aby přežilo intenzivní mokré čistění. Jako každé pozlacení je i toto citlivé na poškrábání

Osvěžení silně namáhaných či opotřebených  ploch nanášených na prostředky KT – 5 se dá provádět aktivátorem Instacoll . V tomto případě se nanáší Instacoll –Aktivator v tenoučké vrstvě přes celé staré zlacení a po zaschnutí vrstvy se na ni položí nová vrstva přílepového zlata.

Instacoll- Aktivator selže, pokud se budete o toto osvěžení pokoušet na povrchu, na který byl nanesen nějaký ochranný firniš nebo zaponový lak.

Veškeré uvedené ceny jsou pouze orientační – aktuální cenovou nabídku Vám obratem zašleme na základě Vaší poptávky na telefonu +420 602 537 463 nebo mailu artprotect@email.cz.

3333 005 Ceramic Size kt5 50 ml                             639,00
3333 050 Ceramic Size kt5 – hv 50 ml                              639,00